Studii de caz

1. Evul Mediu în Europa

De realizat o prezentare generală a structurilor şi mentalităţilor

Bibliografie

Johan Huizinga – Amurgul Evului Mediu, cap. Tipuri de viaţă religioasă; Emoţia religioasă şi imaginaţia religioasă

Neagu Djuvara – Între Orient şi Occident, cap. Biserica

Ovidiu Drîmba – Istoria culturii şi civilizaţiei (vol 6, 7, 8 )

Cap. Structuri şi atitudini mentale (vol. 8 )

Cap. Etapele culturale şi ambianţa intelectuală (vol 6)

Cap. Literatura (vol.8)

Cap. Filosofia. Arta (vol. 7)

2. Dimensiunea religioasă a existenţei

– Prezentarea biografiilor: Dosoftei, Antim Ivireanul, Neagoe Basarab

– Prezentarea succintă a textelor: 

Psaltirea pre versuri tocmită (1673) – Sf. Dosoftei

Didahiile(1708 – 1716) – Sf. Antim Ivireanul

Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie (1518 – 1521)

Bibliografie

Nicolae Cartojan – Istoria literaturii române vechi

Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii române

George Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent

3. Umanismul în Europa

De realizat o prezentare generală a structurilor şi mentalităţilor

Bibliografie

Ovidiu Drîmba – Istoria culturii şi civilizaţiei (vol 9, 10, 11, 12, 13)

Cap. Călătorii şi descoperiri geografice (vol 9)

Cap. Reforma şi contrareforma; Viaţa cotidiană; Oamenii Renaşterii; Tipuri, profesiuni, mentalităţi (vol 10)

Cap. Umanismul. Ştiinţa; Literatura (vol. 11)

4. Formarea conştiinţei istorice

–          prezentarea biografiilor lui Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce

–          Analiza evoluţiei conştiinţei istorice în predosloviile Letopiseţelor

Bibliografie

Nicolae Cartojan – Istoria literaturii române vechi

Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii române

George Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent

Elvira Sorohan Introducere în istoria literaturii române

Elvira Sorohan Cartea cronicilor

5. Elemente de literaritate în cronici

De prezentat

–          Arta portretului la Grigore Ureche (portretul lui Ştefan cel Mare) şi arta naraţiunii la Grigore Ureche ( utilizarea timpurilor verbale în relatarea unui eveniment istoric)

–          Arta scrierii reflexive la Miron Costin (episodul invaziei lăcustelor şi reflecţiile filosofice ale cronicarului pe marginea acestuia)

–          Arta îmbinării istoriei cu ficţiunea (legendele O samă de cuvinte care precedă letopiseţul lui Neculce) şi portretele caricaturale (exemplificare cu un portret prezentat în mod tendenţios în letopiseţul lui Neculce)

Texte suport:

Grigore Ureche Letopisețul Țării Moldovei de când s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viața domnilor care scrie de la Dragoș până la Aron-vodă

Miron Costin  Letopisețulŭ Ţărîi Moldovei de la Aaron-vodă încoace, de unde este părăsitŭ de Uréche Vornicul de Ţara de Giosŭ, scosŭ de Miron Costinŭ Vornicul de Ţara de Giosŭ în orașŭ în Iași, în anul de la zidirea lumiei 7183, iară de la nașterea Mîntuitorului lumii, lui Iisus Hristos, 1675 meseța… dni

Ion Neculce O samă de cuvinte şi Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija-vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat

Bibliografie

Nicolae Cartojan – Istoria literaturii române vechi

Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii române

George Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent

Elvira Sorohan Introducere în istoria literaturii române

Elvira Sorohan Cartea cronicilor

6. Începuturile limbajului poetic

De prezentat

–          Poezia Viiaţa lumii de Miron Costin (topoi, idei poetice)

–          Comparaţie între psalmii lui David în traducere actuală a Bibliei şi psalmii în traducerea şi versificarea lui Dosoftei din Psaltirea pre versuri tocmită

Bibliografie

Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii române

George Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent

Elvira Sorohan Introducere în istoria literaturii române

7. Dimitrie Cantemir

De prezentat biografia urmărind

–          activitatea politică (cele mai importante aspecte)

–          scrierile istorice Istoria creșterii și descreșterii Curții Otomane, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor

–          scrierile filosofice Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu trupul

–          scrierile literare Istoria ieroglifică

–          scrierile cu caracter etnografic Descriptio Moldaviae

–          preocuparea pentru muzică Kitab-i-musiki (Cartea muzicii)

Bibliografie

Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii române

George Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent

Elvira Sorohan Introducere în istoria literaturii române

8. Iluminismul în Europa

 

De realizat o prezentare generală a structurilor şi mentalităţilor

–          context politic, social, filosofic, religios, ştiinţific, artistic, reprezentanţi

–          enciclopedismul, filosofia materialistă, raţionalismul cartezian, Cosmopolisul, modelul uman – filosoful/ moralistul, conceptul de drept natural şi cel de morarh luminat, Declaraţia drepturilor omului, popularizarea ştiinţei, militarea pentru o republică constituţională, revoluţia de la 1789

 

Bibliografie

Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii române

George Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent

Elvira Sorohan Introducere în istoria literaturii române

9. Şcoala Ardeleană şi Iluminismul în Ţările Române

De prezentat activitatea politică şi culturală a reprezentanţilor Şcolii Ardelene

–          context: răscoalele lui Horea, Cloşca şi Crişan (revendicări)

–          militarea pentru emanciparea naţională pe plan politic (Supplex …) şi cultural (şcoli, presă, manuale şî cărţi de popularizare a ştiinţei)

–          latinismul extremist (istoric şi filologic)

–          prezentarea reprezentanţilor şi a celor mai importante contribuţii ale acestora (Micu, Şincai, Maior)

–          Ion Budai Deleanu – Ţiganiada – parodie sau valorificare a ideologiei iluministe?

Bibliografie

–          Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii române

–          George Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent

–          Elvira Sorohan Introducere în istoria literaturii române

10. Formarea limbii române ca limbă de cultură

De prezentat etapele evoluţiei limbii române ca limbă de cultură

Secolul XVI

–          Scrisoarea lui Neacşu

–          Textele rotacizante

–          Diaconul Coresi şi justificarea folosirii limbii române

–          Posibile cauze care au dus la înlocuirea limbii slavone cu limba română în serviciul religios şi în tipărituri (cauze interne şi externe – apariţia protestantismului şi promovarea lui în limbile naţionale)

Secolul XVII

–          Prima traducere a Bibliei (Bucureşti, 1688)

–          Cărţile populare (Alexandria) şi Gromovnicul de la Sibiu (1636)

–          Diversificarea scrierilor în limba română : coduri de legi (Pravila lui Vasile Lupu, 1652 şi Pravila lui Matei Basarab 1652) şi scrieri istorice (cronicarii moldoveni şi munteni)

Secolul XVIII

–          Modernizarea vocabularului – dezvoltarea unui registru filosofic (D. Cantemir – Divanul…), folosirea retoricii (cronicari, Cantemir, Antim Ivireanul), dezvoltarea unui stil erudit (Cantemir – Hronicul…, Istoria ieroglifică)

–          Primele gramatici româneşti (Dimitirie Eustatievici, Samuil Micu, Ienăchiţă Văcărescu)

Secolul XIX

–          Reromanizarea

–          Imprumuturi din limbi romanice (franceză şi italiană)

–          Eforturile  junimiştilor pentru a impune adoptarea cu discernământ a neologismelor şi pentru impunerea scrierii fonetice cu alfabet latin

Bibliografie

–          Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii române

–          George Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent

–          Elvira Sorohan Introducere în istoria literaturii române

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: