Bibliografie elementară

OMUL ANTIC
Antichitatea orientală

Lit. sumero-babiloniană: Epopeea lui Ghilgameş
Lit. ebraică : Vechiul Testament (Cântarea Cântărilor, Psalmi)
Lit egipteană: Amenofis IV (faraon) Imnul lui Ekhnaton
Lit. indiană: Ryg-Veda, Ramayana, Mahabharata, Panciatantra
Kalidasa-Sakuntala
Lit. chineză: Cartea cântecelor
Li Tai Pe – poezii
Du Fu – poezii

Antichitatea greco-latină

Poeme epice
Homer – Iliada, Odiseea
Vergiliu – Eneida, Bucolice, Georgice
Dramaturgie
Sofocle – Oedip rege, Antigona
Eschil – Orestia, Cei şapte împotriva Tebei, Prometeu încătuşat
Euripide – Electra, Medeea, Andromaca, Ifigenia
Aristofan – Broaştele, Adunarea femeilor
Seneca – Medeea
Plaut – Soldatul fanfaron, Ulcica
Platon – Banchetul, Republica,Dialogurile
Poezie lirică: Safo, Anacreon, Pindar, Esop
Ovidius – Metamorfoze, Arta iubirii, Tristele, Ponticele
Maro – Ecloge
Lucreţius – Poemul naturii
Horaţiu – Epistola către Pisoni, Arta poetică, Satire şi epistole
Hesiod – Teogonia

OMUL EVULUI MEDIU
Dante Aligheri – Divina Comedie
Francois Villon – Balada doamnelor din alte vremuri
Jaufre Rudel – Tristan nebun, Iubirea de departe

Poeme eroice
Cântecul lui Roland
Cântecul Nibelungilor
Cântecul Cidului
Cântecul oastei lui Igor
Beowulf

Poezii
Ferdousi – Cartea regilor
Omar Khayyām – Rubayatele
Sāadi – Livada cu fructe, Grădina florilor
Hāfez – gazeluri

Povestiri
Halima (O mie şi una de nopţi)
Geoffrey Chaucer – Povestiri din Canterburry

Romane cavalereşti
Romanul mesei rotunde
Romanul Graalului
Chretien de Troyes – Lancelot sau Yvain
Wolfram von Eschenbach – Parsifal
Nizami – Romanul lui Iskander

Eseuri
Denis de Rougemont – Iubirea şi occidentul

OMUL RENASCENTIST

Miguel de Cervantes – Don Quijote
Shakespeare – Furtuna Hamlet
Pico della Mirandola – Despre demnitatea omului
Michel de Montaigne – Despre canibali
Boccaccio – Decameronul
Francois Rabelais – Gargantua şi Pantagruel
Thomas Morus – Utopia
Cristopher Marlowe – Tamerlan, Tragica istorie a doctorului Faust
Lope de Vega – Capriciile Fenisei
Calderon de la Barca – Viaţa e vis
Erasmus din Rotterdam – Elogiul nebuniei
Petrarca – Canţonierul
Pierre Ronsard – Iubirile

OMUL CLASIC

Nicolas Boileau – Arta Poetică
Racine – Fedra, Andromaca
Moliere – Avarul, Tartuffe, Bolnavul închipuit, Femeile savante, Doctor fără voie
Pierre Corneille – Cidul
Racine – Andromaca
La Bruyere – Caracterele
La Fontaine – Fabule
John Milton – Paradisul pierdut
Alexander Pope – The Rape of the Lock

OMUL LUMINILOR

Jonathan Swift – Călătoriile lui Gulliver
Denis Diderot – Jaques fatalistul şi stăpânul său
Montesquieu – Scrisorile persane
Voltaire – Candid
Daniel Defoe – Robinson Crusoe, Moll Flanders
Henry Fielding – Tom Jones
Jean Jaques Rousseau – Contractul social
Ion Budai Deleanu – Ţiganiada
G.E.Lessing – Laocoon

OMUL ROMANTIC
J.W. Goethe – Faust, Suferinţele tânărului Werther
Fr. Schiller – Hoţii
Doamna de Stael – Scrieri alese
J. Macpherson (Ossian) – Fragmente de poezie antică
E.T.A. Hoffmann – Urciorul de aur, Spărgătorul de nuci
Edgar Allan Poe – Pisica neagră
Heinrich Heine – Cartea cântecelor, Lorelei
Johann Christian Friedrich Hölderlin – Hyperion,Când eram copil
Novalis – Imnuri către noapte
Gerard de Nerval – El Desdichado
Nicolaus Lenau – Cântecele trestiei
Walter Scott- Ivanhoe, Rob Roy
William Wordsworth – Balade lirice
Samuel Taylor Coleridge – Balada bătrânului marinar, Căderea lui Robespierre
George Gordon Byron – Cain, Childe Harold, Manfred, Poeme orientale
Percey Bysshe Shelley – Prometeu descătuşat, Elada, Regina Mab
Mary Shelley – Frankenstein
Johann Wolfgang Goethe – Suferinţele tânărului Werther, Faust
Fraţii Grimm – Poveşti
John Keats – Odă la o urnă grecească
Alphonse de Lamartine – Meditaţii poetice Lacul
Victor Hugo – Mizerabilii, Ruy Blas, Oamenii mării, Hernani
Gerard de Nerval – Fantezie, El Desdichado
Alfred de Vigny – Moise, Moartea lupului, Chatterton
Alfred de Musset – Nopţile, Lorenzzacio
Giacomo Leopardi – Canzone şi versuri
Alessandro Manzoni – Imnuri sacre, Logodnicii
Aleksandr Sergheevici Puşkin – Prizonierul din Caucaz, Ruslan şi Ludmila, Ţiganii, Evgheni Oneghin, Boris Godunov
Mihail Lermontov – Demonul, Un erou al zilelor noastre, Mascarada
Petofi Sandor – Ianos Viteazul
Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz, Balade şi romanţe
Edgar Allan Poe – Corbul, Poeme, Povestiri groteşti, Prăbuşirea casei Usher
Herman Melville – Moby Dick
James Fenimore Cooper – Ultimul mohican
Walt Whitman – Fire de iarbă
Alfred Tennyson – Poeme (Lady of Shallot)

Eseuri
William Wordsworth – Prefaţă la a doua ediţie a Baladelor lirice
Victor Hugo – Prefaţă la drama Hernani
Vicor Hugo – Prefaţa la drama Cromwell
Doamna de Stael – Despre literatură
August Wilhelm Schlegel – Despre teatru şi literatură
Friederich Schlegel – Convorbire despre poezie
Alessandro Manzoni – Prefaţa la drama Contele de Carmagnola
Edgar Allan Poe – Principiul poetic

OMUL MODERN
INDIVIDUL ŞI SOCIETATEA

Stendhal – Roşu şi negru, Mănăstirea din Parma
Charles Dickens – Marile speranţe, David Copperfield, Aventurile lui Oliver Twist, Nicholas NIckleby
Nikolai Vasilievici Gogol – Mantaua, Nasul, Revizorul, Suflete moarte
Honore de Balzac – Eugenie Grandet
Anton Pavlovici Cehov – Trei surori, Livada cu vişini, Unchiul Vanea, Pescăruşul, Ursul, Cerere în căsătorie
Wladislaw Reymont – Ţăranii
Liviu Rebreanu – Răscoala
John Galsworthy – Forsyte Saga, O comedie modernă
Thomas Mann – Casa Buddenbrook
Romain Rolland – Jean Chrisophe
Roger Martin du Gard – Familia Thibault
M. Şolohov – Pe Donul liniştit
John Steinbeck – Oameni şi şoareci, Păşunile raiului, Fructele mâniei, La est de Eden
George Bernard Shaw – Pygmalion, Discipolul diavolului

OMUL MODERN
CĂUTAREA IDENTITĂŢII

Emile Zola – Terese Raquin
Thomas Hardy – Tess D’Urberville, Departe de Lumea dezlănţuită
Henrik Ibsen – O casă de păpuşi, Stâlpii societăţii, Strigoii, Peer Gynt
Gustave Flaubert – Doamna Bovary
Lev Nikolaevici Tolstoi – Anna Karenina, Război şi pace, Învierea
Virginia Woolf – Doamna Dalloway, Valurile, Spre far, O cameră separată
Vladimir Nabokov – Lolita, Ada sau ardoarea
Emily Bronte – La răscruce de vânturi
Charlotte Bronte – Jane Eyre
Jane Austen – Mândrie şi prejudecată, Raţiune şi simţire
Elisabet Gaskell – Nord şi Sud
George Elliot – Adam Bede
Edith Wharton – Vârsta inocenţei

OMUL MODERN
REVOLUŢIA LIMBAJULUI POETIC

Leconte de Lisle – Poeme antice, Poeme barbare, Poeme tragice
Charles Baudelaire – Florile răului, Tablouri pariziene
Paul Verlaine – Serbări galante, Romanţe fără cuvinte
Rainer Maria Rilke – Elegiile duineze
Arthur Rimbaud – Iluminările
Ezra Pound – O fată
Stéphane Mallarmé – După-amiaza unui faun
Guillaume Apollinaire – Alcooluri
Paul Valery – Cimitirul marin
Paul Eluard – Poeme
Serghei Esenin – Poezii
Garcia Lorca – Carte de poeme, Întâile cântece, Cântece
T.S.Elliot – Cântecul de dragoste al lui J.Alfred Prufrock, Ţara pustie, Patru cvartete
Robert Frost – Poeme

OMUL MODERN
ABISUL INTERIOR

Feodor Mihailovici Dostoievski – Fraţii Karamazov, Idiotul, Crimă şi pedeapsă
Marcel Proust – În căutarea timpului pierdut
Anton Holban – Ioana, O moarte care nu dovedeşte nimic, Jocurile Daniei
Camil Petrescu – Patul lui Procust
James Joyce – Ulise, Portretul artistului la tinereţe, Oameni din Dublin
William Faulkner – Zgomotul şi furia, Cătunul, Oraşul, Conacul, Absalom, Absalom!
Andre Gide – Falsificatorii de bani
M. Butor – Trepte
Liviu Rebreanu – Pădurea spânzuraţilor

OMUL MODERN
CONDIŢIA UMANĂ

Herman Mellvile – Moby Dick
Andre Malraux – Condiţia umană
Herman Hesse – Jocul cu mărgele de sticlă
Ernest Hemingway – Bătrânul şi marea, Adio, arme!, Pentru cine bat clopotele
Gabriel Garcia Marquez – Un veac de singurătate,Dragostea în vremea holerei, Despre dragoste şi alţi demoni
Hortensia Papadat Bengescu – Concert din muzică de Bach
Max Blecher – Întâmplări din irealitatea imediată, Inimi cicatrizate, Vizuina luminată
Robert Musil – Omul fără însuşiri
Thomas Mann – Muntele vrăjit
Dino Buzzati – Deşertul tătarilor, Monstrul Colombre
Franz Kafka – Procesul,Metamorfoza, Colonia penitenciară, Castelul, America
Albert Camus – Mitul lui Sisif, Ciuma, Greaţa, Omul revoltat
Italo Calvino – Dacă într-o noapte de iarnă un călător, Oraşe imaginare
Eugen Ionescu – Rinocerii, Cântăreaţa cheală, Scaunele
Samuel Beckett – Aşteptându-l pe Godot, Sfârşit de partidă
Gunter Grass – Toba de tinichea, Ani de câine
John Fowels – Magicianul, Iubita locotenentului francez
Alejo Carpentier – Împărăţia acestei lumi, vânătoare cu hăitaşi
Mario Varga Llosa – Oraşul şi câinii, Conversaţie la catedrală, Răzbiul sfârşitului lumilor
Jorge Luis Borges – Castelul de nisip
Scott Fitzgerald – Marele Gatsby, Blândeţea nopţii
Eugene O’Neill – Din jale se-ntrupează Electra, Straniu interludiu
Luigi Pirandello – Şase personaje în căutarea unui autor
Bertold Brecht – Opera de trei parale, Mutter Courage şi copiii ei
George Ciprian – Capul de răţoi, Omul cu mârţoaga
Jean Giradoux – Electra, Războiul Troiei nu va avea loc
Tenesee Williams – Un tramvai numit Dorinţă, Pisica pe acoperişul fierbinte, Dulcea pasăre a tinereţii, Menajeria de sticlă
Jean Cocteau – Maşina infernală, Vocea omenească, Romeo şi Julieta
Federico Garcia Lorca – Casa Bernardei Alba, Nunta însângerată
T.S. Elliot – Omor în catedrală
Jean Paul Sartre – Diavolul şi Bunul Dumnezeu
Arthur Miller – Moartea unui comis-voiajor

OMUL MODERN
TOTALITARISMUL

George Orwell -1984, Ferma animalelor
Ray Bradbury – Farenheit 451
Mihail Bulgakov – Maestrul şi Margareta
Ilf şi Petrov – Douăsprezece scaune, Viţelul de aur
Nicolae Steinhardt – Jurnalul fericirii
Gabriel Garcia Marquez – Toamna patriarhului
Mario Varga Llosa – Sărbătoarea ţapului
Ernst Junger – Pe falezele de marmură

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: